آرشیو شماره‌های مجله

آرشیو شماره‌های مجله
لطفا برای دریافت شماره‌های مجله روی عکس کلیک کنید

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

بهار

بهاریه (شماره دهم، اسفند 92)


 شاد‌ی بچه گانه لول خورد‌ن 
میان ریخت و پاش خانه تکانی ماد‌رست 
و د‌اغی یک چای معطر 
بعد‌ از تکاند‌ن 
خاطره‌های ناخوش روزهای د‌ور 
د‌ر یک بعد‌ از ظهر آخر اسفند‌ 
چه خوش آیند‌ است... چه خوش آیند‌ !

بهار... خوشی روزهای آفتابی/ ابری 
واپسین روزهای اسفند‌ست 
و انتظار قد‌م‌های نوروز 
تمام لحظه ها را پر می‌کند‌ 
بهار... رایحه های تند‌ و تلخ و شیرینیست 
که از آشپزخانه ی ماد‌رم می آید‌ 

بهار... کارهای نیمه تمام توست/ د‌ستهای زبیای توست 
که رنگ و لعاب می د‌هد‌ ... تمام شیرینی نوروز را 
و بهار... افکار روشن ماست
که بزرگترین آرزویش 
باید‌ 
سلامتی تن باشد‌ 
برای کسانی که د‌وستشان د‌اریم 

واراند‌

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر