آرشیو شماره‌های مجله

آرشیو شماره‌های مجله
لطفا برای دریافت شماره‌های مجله روی عکس کلیک کنید

۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

مانيفست رنگين‌كماني‌ها

باشگاه نویسندگان (شماره دوم، آبان و آذر91)

ما از فسون و از عشق،پيمانه هاي گيلاس
افسانه هانوشتيم،بس قيمتي چون الماس

صد سال از اين فسون و افسانه ها،گذر كرد
معشوق ما،نهاني،بي ما،زما سفر كرد

رفتيم تا نهايت،دل خالي از اميد است
پيمانه هاي گيلاس،بر ناخوشي نويد است

افسانه ها نوشتند،از ما به هر كتابي
بر گور بي كس اما،كو آنكه ريخت آبي؟

آنكه نخورد مي را،مستي نمي شناسد 
فرهاد كوه كن،چون،از تپه مي هراسد؟

جانم مباش بي خود،بيرون زتو كسي نيست 
انسانيت به شان هر خار و هر خسي نيست

مغرور باش و رنگين،رنگين كماني از عقل 
رو تا نهايت عشق،پيوسته فصل بر فصل

افسانه را رها كن،بشكن حصار اندوه 
فرياد كن درون را،بيرون بريز چون كوه

ن.آفتاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر