آرشیو شماره‌های مجله

آرشیو شماره‌های مجله
لطفا برای دریافت شماره‌های مجله روی عکس کلیک کنید

۱۳۹۴ فروردین ۱۱, سه‌شنبه

معرفی کوتاهی از برخی اشکال روابط بین فردی

پرونده ویژه: دگرباش بودن، رابطه داشتن (شماره یازدهم، فروردین و اردیبهشت 93)در این نوشتار قصد بر این دارم که تعدادی از انواع روابط عاطفی-جنسی را مختصراً توضیح دهم. نویسنده این مطلب به دنبال ارزش‌گذاری و برتری دادن نوعی از رابطه بر نوع دیگر نیست و اصولاً روابط انسانی را این‌گونه قضاوت نمی‌کند بلکه می‌پندارد بسته به شرایط زمانی- مکانی و موقعیت‌های مختلف (عاطفی/جنسی/ اجتماعی و...) هر فرد حق گزینش نوعی از رابطه را که در آن حقوقی از دیگری تضییع نگردد دارا می‌باشد.

One-Night Stand
رابطه‌ی یک‌شبه، نوعی از رابطه است که در آن فرد تصمیم به برقراری رابطه‌ای صرفاً جنسی- تنها برای یک‌شب- با فرد/افراد دیگری می‌گیرد. به عبارتی به رابطه‌ای که برای یک‌شب شکل می‌گیرد و در آن کنش جنسی، بدون تعهد عاطفی و درگیری‌ای در آینده، میان دو یا چند طرف رخ می‌دهد، رابطه‌ی One-Night Stand می‌گویند.
روابط یک‌شبه می‌تواند میان افرادی که به دنبال شناخت جنسی از خود هستند، افراد مجردی که به دنبال رابطه‌ی جنسی بی هیچ‌گونه تعهد عاطفی-جنسی هستند و یا افراد متأهلی که به دنبال کنشی صرفاً جنسی خارج از رابطه‌ی عاطفی-جنسی با شریک زندگی خود هستند رخ دهد. روابط یک‌شبه همچنین در صنعت توریسم جنسی نیز روی می‌دهد.

Sex Friendship
دوستی بر اساس سکس نوعی از رابطه است که در آن فرد به دنبال شریکی صرفاً جنسی برای مدتی مشخص- و یا نامشخص- می‌باشد. در این‌گونه روابط طرفین هیچ‌گونه تعهد عاطفی و البته جنسی به یکدیگر ندارند.
برخلاف رابطه‌ی  One-Night stand سکس فرندشیپ رابطه‌ای مدت‌دار است. درواقع می‌توان گفت سکس فرندشیپ نوع مدت‌دار رابطه‌ی یک‌شبه می‌باشد که در آن طرفین، درگیرِ روابط عاطفی نشده و لزوما تعهد جنسی نیز به یکدیگر ندارند.
روابط سکس فرندشیپی می‌تواند میان افرادی که به دنبال شناخت جنسی از خود هستند، افراد مجردی که صرفاً به دنبال شریک جنسی -بی هیچ‌گونه درگیریِ عاطفی- هستند و یا افراد متأهلی که به دنبال شریکی خارج از رابطه‌ی عاطفی-جنسی با شریک زندگی خود هستند رخ دهد.

Benefit Friendship
دوستی منفعتی نوعی از رابطه است که در آن میزانی از رابطه‌ی عاطفی در کنار رابطه‌ی جنسی قرار دارد. در واقع نوعی از رابطه‌ی مدت‌دار بوده که در آن فرد علاوه برکنش جنسی، به میزانی درگیری عاطفی نیز دارد. در این‌گونه از رابطه طرفین لزوما تعهد جنسی و عاطفی به شریک خود ندارند. می‌توان گفت بنفیت فرندشیپ همانند سکس فرندشیپ می‌باشد با این تفاوت که در آن طرفین سطحی از رابطه‌ی عاطفی را نیز تجربه می‌کنند.
روابط بنفیت فرندشیپ می‌تواند میان افرادی که تمایل به رابطه‌ی جنسی- عاطفی - در سطح دلخواه خود و بدون تعهد عاطفی/جنسی به یکدیگر- دارند، افرادی که به دنبال دوره‌ای هستند که در آن بتوانند به شناختی دقیق‌تر از شریک زندگی احتمالی خود برسند- که به‌اصطلاح به آن دوران try میگویند- رخ دهد.

Open Relationship
رابطه‌ی باز نوعی از رابطه‌ی میان فردی (وابستگی قوی، عمیق و یا صمیمی یا آشنایی میان دو یا چند نفر که می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد) است که در آن، طرفین در کنار تمایل به داشتن رابطه با یکدیگر، با شکلی از رابطه‌ی غیر تک‌همسری موافق می‌باشند. بدین معنی که رابطه‌ی رمانتیک یا صمیمانه با شخصی دیگر پذیرفته‌شده، مجاز و یا به ‌دور از مخالفت می‌باشد.
عموماً یک رابطه‌ی باز زمانی شکل می‌گیرد که طرفین درگیر در آن، دو یا چند پیشنهاد و یا درگیری عاطفی و جنسی را در یک بازه‌ی زمانی مشخص، چه به‌عنوان رابطه‌های کوتاه‌مدت مانند قرارهای ملاقات (date) و چه به‌عنوان رابطه‌های بلندمدت مانند ازدواج داشته باشند.


گونه‌های مختلف رابطه‌ی باز عبارات‌اند از:
رابطه‌ی چند پارتنری، میان سه یا چند شریک که کنش جنسی میان همه‌ی طرفین درگیرِ رابطه رخ نمی‌دهد.
رابطه‌ی هیبریدی که در آن‌ یکی از طرفین تک همسر بوده و دیگری تک همسر نیست.
Swinging که در آن شرکایی که در یک نوع از رابطه‌ی همسری با یکدیگر بسر می‌برند در یک کنش جنسی با افراد دیگر به‌عنوان فعالیتی در راستای نیل به آرامش و یا کنشی اجتماعی به‌کارگماشته می‌شوند.
رابطه‌ی باز تا اندازه‌ی زیادی به‌عنوان رابطه‌ای آن‌سوتر از مفهوم رابطه‌ی تک‌همسری عمومیت‌یافته است. شکلی از رابطه‌ی باز، ازدواج باز می‌باشد که در آن شرکای درگیر در ازدواج، یک رابطه‌ی بازدارند.

Polyamory
رابطه‌ی چندهمسری و یا آن‌گونه که گفته می‌شود چندمهری نوعی از رابطه می‌باشد که بر اساس تعریف ویکی‌پدیا، از فلسفه و عمل دوست داشتن همزمان چند نفر به شکل غیر مالکانه، صادقانه، مسئولیت‌پذیرانه و اخلاقی حکایت می‌کند.

Civil Union
اتحاد مدنی شکلی از ازدواج می‌باشد که در آن طرفین درگیر لزوما دارای تمام حقوق و مزایای ازدواج نیستند و بسته به قوانین کشورهایی که این نوع از ازدواج را ثبت می‌کنند، مشمول حقوقی مساوی یا کم‌تر از ازدواج می‌شوند.
دانمارک نخستین کشوری است که در سال 1989 میلادی این قانون را به‌موجب فراهم کردن حقوق و مزایایی شبیه به ازدواج دگرجنسگرایان، برای زوج‌های هم‌جنس‌خواه تصویب کرده است.

Marriage
ازدواج شکلی از رابطه می‌باشد که افراد با پذیرش آن، به‌صورت قانونی وارد زندگی مشترک شده و از حمایت‌ها و مزایایی که قانون هر کشور برایشان در نظر می‌گیرد بهره‌مند می‌شوند و البته با ورود به آن، همچون هر قراردادی، محدودیت‌های قانونی لحاظ شده، منطبق بر قوانین کشور متبوع خود را می‌پذیرند.
در پایان با توجه به موارد گفته‌شده شایسته این است که پیش از ورود به هر نوع رابطه‌ای نوع و چارچوب‌های آن رابطه را جدای از دید عرفی جامعه، بر اساس نیازهای خود مشخص کرده و با شریک احتمالی خود درمیان بگذاریم. شاید بدین طریق از میزان زیاد شکست‌های عاطفی و رابطه‌های ناپایدار زودگذر- که به دلیل عدم شناخت و یا عدم صداقت با خود و نیازهایمان رخ می‌دهند- جلوگیری شده و با قرارگرفتن در چارچوبی مناسب از یک رابطه به خود و شریکمان آسیب نزنیم.


 محمد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر