آرشیو شماره‌های مجله

آرشیو شماره‌های مجله
لطفا برای دریافت شماره‌های مجله روی عکس کلیک کنید

۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه

«تمرکز»

باشگاه نویسندگان (شماره ششم، تیر و مرداد 92)


یک‌نفر بیاید
و دستش را در گلویم فرو کند
و آوازهایم را بردارد
ترانه‌هایم را بردارد
همینطور شعرهایم را
یک‌نفر بیاید
و دندان‌هایم را از ریشه در‌آورد
و کسانی ناخن‌هایم را بجوند
میخواهم به تو فکر کنم
و چیزی حواسم را پرت نکند


ياشارهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر