آرشیو شماره‌های مجله

آرشیو شماره‌های مجله
لطفا برای دریافت شماره‌های مجله روی عکس کلیک کنید

۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

اقلیت یکم منتشر شد

نخستین شماره از دو ماهنامه اقلیت منتشر شددر نخستین شماره اقلیت می خوانید

اقلیت سرباز
پرونده ویژه درباره معافیت اقلیت های جنسی از خدمت وظیفه عمومی
با نوشتاری از شایان، کاوه اهورایی، متین محمدی و باران


چگونه یک دگرباش میتواند حرفهایش را به شعر بگوید؟
نوشتار آرش سعدی برای شاعری

آیا همجنس گرایان قادرند والدین خوبی باشند؟
نگاه علمی صدرا اعتمادی به مساله فرزند داشتن همجنسگرایان

جامعه شناسی جنسیت
تک نگاری از دموزی

خودت باش
پرسش و پاسخی برای جوانان گی، لزبین، بای سکسوئل و ترنس جندر
قسمت اول از جزوه ای به برگردان وارتان پاکباز

و به همراه 
باشگاه نویسندگان
کلوپ ِ قلم ِ اقلیت

4shared - 3,276 KBدانلود کنید 

mediafire - 3,276 KB


۱ نظر: